Spotting Talent – AP

Inclusief werven en selecteren:
kansen voor de kandidaat én voor je organisatie!

Waarom inclusief werven en selecteren?

  • Meer kandidaten = grotere kans om het geschikte talent te vinden.
  • Diversiteit op de werkvloer = meer tevreden werknemers.
  • Diversiteit op de werkvloer stimuleert innovatie.
  • Inclusieve organisatie = sterker imago voor je organisatie.

OVER SPOTTING TALENT

Spotting Talent levert inzichten over inclusief werven en selecteren zodat iedereen gelijke kans krijgt op werk.
De inzichten zijn gebaseerd op dieptegesprekken met kandidaten én werkgevers over de procedures van werven en selecteren in organisaties in Vlaanderen.

Spotting Talent is een onderzoeksproject van de opleiding Toegepaste Psychologie van AP Hogeschool.

Dit project werd gerealiseerd door

op initiatief van de opleiding Toegepaste Psychologie

Dit project wordt ondersteund door