Checklist Nederlands tijdens het selectiegesprek

Schat het niveau Nederlands van de kandidaat in aan de hand van deze richtvragen.

 

Taal, Nederlands, niveau, spreken, begrijpen, taalniveau, richtvragen