Onderzoek

APplying without limits is een onderzoeksproject van Spotting talent, een onderzoekslijn van de Bachelor Toegepaste Psychologie aan de AP Hogeschool. Aan de hand van literatuurstudies, archiveren van beschikbare tools en eigen onderzoek bij HR-medewerkers en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, rijkt Spotting talent recruiters handvaten aan om het werving- en selectieproces van hun organisatie inclusiever te maken.

Voor dit project gingen we van 2021 tot 2023 na hoe aandacht voor kandidaten met een psychische kwetsbaarheid de drempel tot een duurzame job voor deze groep kan verkleinen. We bevroegen personen met een psychische kwetsbaarheid over hun wensen, mogelijkheden, motivatie en noden op vlak van werk en de drempels die zij ervaren in hun zoektocht naar een passende job. Een impressie:

Werken met een psychische kwetsbaarheid 

Spotting Talent is een onderzoeksproject van de opleiding Toegepaste Psychologie van AP Hogeschool.