Onderzoek

Omdat de lage werkzaamheidsgraad bij niet-Europese migranten doet vermoeden dat niet alle stappen in het selectieproces voor hen succesvol verlopen, bekeken we hoe we wervings- en selectieprocedures beter kunnen afstemmen op de noden van personen met een andere herkomst.

We bevroegen HR-medewerkers uit allerlei organisaties en sollicitanten en medewerkers met een niet-Europese herkomst om werkwijzen en ervaringen in kaart te brengen.
We bekeken het traditionele werving- en selectieproces; de standaard stappen die een recruiter met de sollicitanten doorloopt op de reguliere arbeidsmarkt.

Hieronder staan alvast enkele quotes uit de interviews.

Wil je meer weten? Lees dan het onderzoeksrapport.
In deze brochure worden de onderzoeksresultaten kort samengevat en lees je handige tips & tricks voor een inclusief werving- en selectieproces.

FASE 1 – DE VACATURE

FASE 2 – VERSPREIDEN VAN DE VACATURE

FASE 3 – CV EN MOTIVATIEBRIEF

FASE 4 – VAARDIGHEIDSTEST

FASE 5 – HET SELECTIEGESPREK

FASE 6 – DE KEUZE VOOR EEN KANDIDAAT

Spotting Talent is een onderzoeksproject van de opleiding Toegepaste Psychologie van AP Hogeschool.