ONDERZOEK

Spotting Talent levert inzichten over inclusief werven en selecteren zodat iedereen een gelijke kans krijgt op werk.
De inzichten zijn gebaseerd op dieptegesprekken met kandidaten én werkgevers over de procedures van werven en selecteren in organisaties in Vlaanderen.

Spotting Talent is een onderzoeksproject van de opleiding Toegepaste Psychologie van AP Hogeschool.