Onderzoek

Omdat de lage werkzaamheidsgraad bij niet-Europese migranten doet vermoeden dat niet alle stappen in het selectieproces voor hen succesvol verlopen, bekeken we hoe we wervings- en selectieprocedures beter kunnen afstemmen op de noden van personen met een andere herkomst.

We bevroegen HR-medewerkers uit allerlei organisaties en sollicitanten en medewerkers met een niet-Europese herkomst om werkwijzen en ervaringen in kaart te brengen.
We bekeken het traditionele werving- en selectieproces; de standaard stappen die een recruiter met de sollicitanten doorloopt op de reguliere arbeidsmarkt.

Hieronder staan alvast enkele quotes uit de interviews, per fase in het wervings- en selectieproces. Later voegen we hier ook het onderzoeksrapport aan toe.

 

FASE 1 – DE VACATURE

FASE 2 – VERSPREIDEN VAN DE VACATURE

FASE 3 – CV EN MOTIVATIEBRIEF

FASE 4 – VAARDIGHEIDSTEST

FASE 5 – HET SELECTIEGESPREK

FASE 6 – DE KEUZE VOOR EEN KANDIDAAT

Spotting Talent is een onderzoeksproject van de opleiding Toegepaste Psychologie van AP Hogeschool.