Taalcoaching: Nederlands op de werkvloer

Heb je een anderstalige medewerker aangeworven? Onze taalcoaches zorgen ervoor dat hij voldoende Nederlands kent om zijn job goed uit te oefenen en vlot te communiceren met zijn collega’s.

Vaktaal, jargon, taal, interview, selectiegesprek, gesprek, coaching, werkvloer, taalondersteuning, VDAB, hulp, leren, Nederlands, oefenen, taalcoach