De ERK-berg

De ERK-berg geeft een beeld van hoe een traject Nederlands leren (NT2) verloopt. Met behulp van de ERK-berg kan je je eigen taalniveau of dat van je cliënt inschatten: je ziet wat een NT2-cursist kan per niveau, zowel mondeling als schriftelijk.