Tewerkstellingsinitiatieven en rolmodellenprojecten

Breid je netwerk uit met deze initiatieven. Het kan boeiende kandidaten opleveren.

Tewerkstellingsinitiatieven

❖ Minderhedenforum: http://www.minderhedenforum.be/mentor2work/mentor2what

❖ Refu Interim: https://www.refuinterim.be/

❖ Talentree: https://talentree.be/nl/

❖ VIVO Social Profit: http://www.iedertalenttelt.be/

❖ VERSO (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen): http://www.verso-net.be/content/hrwijs-0

❖ Agentschap Integratie & Inburgering i.s.m. VDAB: https://hoa.district01.be/nl en http://atlevel2work.be/nl/amif

❖ Connect2work vzw i.s.m. VDAB: http://www.connect2work.be/

❖ Werkvormm vzw i.s.m. Provincie Antwerpen: https://www.3clicksaway.be/

❖ VDAB: Anderstaligen met een migratieachtergrond tewerkstellen: https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/integratie-door-werk

❖ Departement Werk en Sociale Economie: https://www.werk.be/

❖ Steunpunt Inclusief Ondernemen: http://www.dewerkplekarchitecten.be/

❖ I-Diverso Schakel naar Inclusief Ondernemen: https://i-diverso.be/

❖ Eures voor expats in België: http://eures.be/

❖ NARIC-Vlaanderen erkenning buitenlandse diploma’s: http://naricvlaanderen.be/

❖ Gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift in Vlaanderen

❖ Wat moet je doen als een diploma in een andere taal is dan het Nederlands?

❖ Moet je Belg zijn om bij de Vlaamse overheid te kunnen werken?

Rolmodellenprojecten

❖ Gent: Ambassadeursproject – In-Gent vzw

❖ Gent: Rolmodellenwerking – UGent

❖ Antwerpen: PEP-Project – PEP vzw

❖ Oostende: Onderwijsambassadeurs – FMDO vzw – en rechtstreeks via FMDO

❖ Brussel – KBS

❖ Wij zijn impact: KBS i.s.m. BBDO

Wervingskanaal, kanaal, werving, netwerk, tewerkstellingsinitiatief, rolmodellenprojecten, netwerk, kandidaten