Nederlands op de werkvloer

Heb je een anderstalige medewerker aangeworven? De taalcoaches van VDAB zorgen ervoor dat hij voldoende Nederlands kent om zijn job goed uit te oefenen en vlot te communiceren met zijn collega’s.

Vaktaal, jargon, taal, interview, selectiegesprek, gesprek, coaching, werkvloer, taalondersteuning, VDAB, hulp, leren, Nederlands, oefenen, taalcoach