Taalprofiel voorbeelden

Vacature, opstellen, duidelijk, opmaken, taal, duidelijk, klare taal

Bron: https://www.vlerick.com/en/research-and-faculty/research-in-action/centre-for-excellence-in-strategic-talent-management/research/esf-nimap