Specifieke kanalen

Positieve acties, die zorgen voor een evenredige participatie aan de arbeidsmarkt voor kansengroepen, zijn juridisch toegestaan.

Positieve acties zijn tijdelijke programma’s en maatregelen om  feitelijke ongelijkheid van een achtergestelde groep weg te werken. Het moet gaan om een groep die gekenmerkt wordt door een wettelijk beschermd discriminatiecriterium.

Werven via deze kanalen verlaagt de drempel voor personen met een psychische beperking:

    • Arbeidsbemiddelaars begeleiden personen met een psychische kwetsbaarheid naar werk. Zij hebben een goed zicht op het functioneren van een kandidaat, op diens mogelijkheden en noden en begeleiden de kandidaat vaak verder op de werkvloer.
    • Stages of vrijwilligerswerk verlagen de drempel, omdat er (aanvankelijk) geen loon is en daardoor ook minder verplichtingen en verantwoordelijkheden.
    • Patiëntenverenigingen en andere organisaties die zich inzetten voor personen met een (psychische) beperking willen je vacature soms verspreiden naar leden.
    • Onbeperkt jobstudent brengt je in contact met jobstudenten met een beperking.

TOOLS