Creëer een kader

Een organisatie heeft nood aan visie en beleid rond diversiteit, preventie, werkbaar werk en HRM in het algemeen, waarbinnen je samen met je medewerkers het werk en de werkomstandigheden kan modelleren

Volgens de principes van universeel ontwerp of universal design kan je de verschillende domeinen van het leven zo inrichten dat ze toegankelijk zijn voor iedereen. Bij het ontwerp houdt men rekening met verschillende noden, waardoor er achteraf geen aanpassingen of speciale versies nodig zijn, bijvoorbeeld voor personen met een beperking.

Deze factoren verhogen het welzijn van alle medewerkers én maken werken haalbaarder voor personen met een psychische kwetsbaarheid.

TOOLS

  • Werkbaar werk: wat is het en waarom is het belangrijk? (Door Werkbaar werk) (VIVO) 
  • Inter, het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid ondersteunt organisaties, bedrijven, overheidsdiensten e.a. om een aanbod te creëren waaraan iedereen vlot kan participeren. 
  • Veilige en gezonde werkomgeving: Meer tips vind je in de brochure van de Australian Human Rights Commission (vanaf p.22).
  • Employer branding: Verso geeft uitleg. Bekijk ook de brochure onderaan.