Inclusief job design en job crafting

Bij inclusief jobdesign worden taken uit bestaande functies weggenomen en samengevoegd tot een nieuwe functie. Meestal gaat het om eenvoudige, repetitieve of minder uitdagende taken.

Inclusief job design kan een antwoord bieden voor sommige personen met een afstand tot de afstandsmarkt, maar niet voor iedereen. Nieuwe functies volgens het principe van inclusief job design bieden voordelen voor sommige medewerkers met een beperking, maar zijn over het algemeen minder geschikt voor geschoolde medewerkers. Repetitieve taken kunnen wel voor comfort zorgen voor sommige personen met autismespectrumstoornis.

Met job- en team crafting  brengen medewerkers zelf wijzigingen aan in hun functie, zodat die beter passen bij hun talenten, competenties, interesses en behoeften.

Job- en team crafting helpt reeds aanwezige medewerkers, met en zonder beperking, om hun werk geschikter te maken.

TOOLS