Voorbeeldvragen bij een selectiegesprek met een persoon met een psychische kwetsbaarheid

Deze vragen kan je stellen aan een persoon met een psychische kwetsbaarheid tijdens het selectiegesprek (of van zodra geweten is dat iemand een psychische kwetsbaarheid heeft). Deze vragen vervangen geenszins het standaard selectiegesprek en zijn geenszins bedoeld om de geschiktheid van de kandidaat voor de job in te schatten. Dit doe je o.b.v. de vragen over de functiecriteria, die je aan elke kandidaat stelt.

Deze vragen kunnen toegevoegd worden aan het gestructureerd interview om in te schatten welke moeilijkheden een persoon kan ervaren bij het uitvoeren van de taken, welke noden iemand kan hebben op de werkvloer en bij het uitvoeren van de functie.

O.b.v. de antwoorden van de kandidaat kan je je reeds voorbereiden om de gepaste ondersteuning voor de kandidaat, het team, de leidinggevende en de organisatie te voorzien.

Enkel indien gevraagde aanpassingen niet redelijk zijn, kan dit een reden zijn om een kandidaat niet aan te werven. De motivering van de onredelijkheid komt toe aan de werkgever. Redelijke aanpassingen voorzien is een verplichting voor een werkgever.

– Wat betekent je psychische kwetsbaarheid voor jou?
– Welke moeilijkheden kan je ervaren op de werkvloer?
– Waar ben je goed in, ondanks of net door je kwetsbaarheid?

– De functie bevat taak X. Hoe zie jij dit? Heb je hierbij specifieke noden?
– Bij de functie hoort werkomstandigheid Y. Hoe zie jij dit? Heb je hierbij specifieke noden?
– Wat heb jij nodig om deze functie goed te kunnen uitvoeren? Heb je nog informatie nodig over de taken, werkomstandigheden of gebruiken op de werkvloer om dit te kunnen inschatten? Zo ja, welke?
– Heb je nood aan begeleiding, hulpmiddelen en/of redelijke aanpassingen? Heb je nog informatie nodig over de taken, werkomstandigheden of gebruiken op de werkvloer om dit te kunnen inschatten? Zo ja, welke?
– Ben je al bekend met redelijke aanpassingen, hulpmiddelen e.d.? Had je hierover al contact met VDAB of andere instanties?