Taalprofiel voorbeelden

Een taalprofiel geeft een overzicht van de talige competenties die iemand nodig heeft om een functie uit te oefenen op vlak va

Taalprofiel

Taalprofiel Laagtaalvaardige cursisten of leerlingen krijgen op stage of in de vakopleiding vaak te horen dat hun Nederlands n

Diversiteitspraktijk – algemeen

Soms moet je voor een opleiding meer Nederlands kennen dan voor de job die je er leert. Dat maakt het moeilijk voor wie anders

Leesbaarheid bepalen

Deze tool geeft je een indicatie van het niveau van de technische leesbaarheid van je ingevoerde tekst.

Nederlands leren

Hoe langt duurt het om Nederlands te leren? Dat is voor iedereen anders. Een taal leren is een continu proces waarbij iedereen

De ERK-berg

De ERK-berg geeft een duidelijk beeld van hoe een traject Nederlands leren (NT2) verloopt binnen de verschillende scholen. Met

Meertaligheid – taalwerving

Individuen worden MEERTALIG genoemd als ze de competentie hebben om meer dan één taal te begrijpen en te produceren (dat k

Taalniveaus CEFR

Om het taalonderwijs op elkaar af te stemmen, met elkaar te kunnen vergelijken en taalniveaus te kunnen inschatten is het Euro

Europees Referentiekader Talen (ERK)

Met het Europees Referentiekader Talen (ERK) kan je taalniveaus met elkaar vergelijken.

Snel Nederlands leren? Pol Goossen vertelt

In deze animatiefilm vertelt acteur Pol Goossen het verhaal van Gloria, Samira en Ludwik. Drie mensen die naar school gaan om