Een toegankelijke vacature

Vooroordelen zijn er overal en heel waarschijnlijk ook in jouw organisatie.

Onbewuste vooroordelen zijn associaties en houdingen die automatisch bij ons opkomen en die ons denken over anderen of andere groepen kunnen kleuren en ons handelen kunnen sturen.

Schrijf in toegankelijk Nederlands; helder, duidelijk en leesbaar.

Focus op de essentie.

Gebruik korte teksten.

Gebruik geen te formele taal.

Zorg voor een overzichtelijke lay-out.

Straal openheid uit door je woordkeuze, je focus, in de omschrijving van je organisatie en de functie enz.

TOOLS