Een kandidaat met een psychische kwetsbaarheid testen

Een persoon met een handicap kan een redelijke aanpassing vragen voor een test.

Wees bij de uitnodiging duidelijk over wat en hoe getest zal worden. Zo kan een kandidaat inschatten of die redelijke aanpassingen nodig heeft.

  • Een redelijke aanpassing kan een aanpassing zijn in de omstandigheden van de test, bv.:

    • de test uitvoeren alleen in een ruimte;
    • een pauze inlassen tijdens de test;
    • de test afleggen op een moment dat past bij het ritme van de kandidaat;
    • extra tijd om je test af te werken;
    • een test mondeling afleggen in plaats van schriftelijk;
  • Een redelijke aanpassing kan een vrijstelling zijn voor (een gedeelte van) een test. Als een kandidaat een wijziging nodig heeft in het takenpakket van een functie, zal dit ook voor de test zo zijn, bv.:

    • omwille van fysieke problemen geen proef met fysieke component afleggen;
    • omwille van moeite met communicatie geen rollenspel houden of telefoongesprek simuleren;
    • omwille van een persoonlijkheidsstoornis geen persoonlijkheidstest afleggen;

Is een test niet noodzakelijk in de selectieprocedure, laat hem dan weg. Een test zorgt voor stress, waardoor kandidaten mogelijk minder goed functioneren dan in normale omstandigheden, en kan kandidaten afschrikken.

TOOLS