Redelijke aanpassingen

Redelijke aanpassingen zorgen ervoor dat de nadelen die aan een handicap verbonden zijn, gecompenseerd worden, zodat personen met een handicap zo zelfstandig mogelijk aan het beroepsleven kunnen deelnemen, op gelijke voet met andere werknemers.

Voorzie in redelijke aanpassingen voor personen met een handicap. Dit is een verplichting voor de werkgever.

Redelijke aanpassingen voor personen met een psychische kwetsbaarheid zetten vaak in op flexibele werkomstandigheden.

Deze redelijke aanpassingen zijn veelvoorkomend.

Specifiekere aanpassingen lees je hier (vanaf pagina 15).

Redelijke aanpassingen kunnen ook gevraagd worden in de selectieprocedure; bij een test of selectiegesprek.

Leg de afspraken vast in een integratieprotocol en evalueer ze regelmatig. 

TOOLS