Een kandidaat met een psychische kwetsbaarheid interviewen

Een psychische kwetsbaarheid is vaak niet zichtbaar, waardoor ze makkelijk onopgemerkt blijft. Kandidaten zijn enkel verplicht een werkgever te vertellen over hun beperking als die een wezenlijke en bepalende impact heeft op de uitoefening van de job.

Als een kandidaat op voorhand een psychische kwetsbaarheid vermeldt, speel er dan op in:

    • Bekijk tijdens je voorbereiding mogelijke obstakels op vlak van taken en afspraken op de werkvloer (werkritme, locatie, werktijden, samenwerking, werkwijzen enz.).
    • Geef bij de uitnodiging mee dat je hierover in gesprek wil gaan, zodat de kandidaat zich kan voorbereiden.

Toon geen schroom als je met een kandidaat over diens kwetsbaarheid in gesprek gaat.

Vraagt een kandidaat redelijke aanpassingen, geef dan, indien mogelijk, feedback over de haalbaarheid van die aanpassingen.

Zorg dat de informatie over iemands kwetsbaarheid je oordeel niet kleurt. Beoordeel de kandidaat slechts op zijn of haar competenties en neem de vraag om redelijke aanpassingen niet mee in je overweging.

Spring voorzichtig om met de informatie die een kandidaat je geeft en respecteer de privacy van de kandidaat.

Personen met een psychische kwetsbaarheid kunnen een professional of iemand uit hun privéomgeving meebrengen naar het gesprek.

Verduidelijk aan het begin van het gesprek zijn of haar rol.

TOOLS