Nog twijfels? 

 • Omgaan met een psychische kwetsbaarheid vergt veel doorzettingsvermogen, zelfkennis en copingvaardigheden. Mooie kwaliteiten!
 • Iemand die op één punt zijn grenzen aangeeft, kan op een ander punt flexibel zijn. Dit zegt niets over zijn motivatie.
 • Als een kandidaat weet wat zijn mogelijkheden en noden zijn, vergroot dat de kans om op een duurzame manier aan de slag te gaan.
 • Een kandidaat hoeft niet volledig te passen binnen het takenpakket en/of de gewoonten op de werkvloer. Vaak zijn eenvoudige aanpassingen mogelijk.
 • Een kandidaat met een arbeidshandicap heeft recht op ondersteuning, waarvoor de werkgever vaak (financiële) ondersteuning kan vragen. Denk aan een Individueel maatwerk, jobcoaching of hulpmiddelen.
 • Is de kennis van de kandidaat door een ziekteperiode niet up to date? Met een opleiding op de werkvloer leert iemand snel die competenties die nodig zijn voor de functie.
 • Behaalde iemand zijn diploma niet, omdat de moeilijkheden al optraden tijdens de studies? Vaak zegt dit enkel iets over de samenloop van de moeilijkheden met een bepaalde levensfase en niets over de capaciteiten van de kandidaat. Kennis en vaardigheden kunnen verworven worden op veel manieren, bv. op de werkvloer. Misschien kan iemand starten in een job en tegelijkertijd een opleiding volgen, als een bepaald diploma echt noodzakelijk is?
 • Een psychische kwetsbaarheid zegt niets over iemands intellectuele capaciteiten. Bepaalde medicatie of ziektesymptomen kunnen het concentratievermogen, de verwerking of herinnering van informatie wel beïnvloeden.
 • Heeft de kandidaat een hoger diploma dan nodig voor de functie? Dit is vaak een bewuste keuze. Na een ziekteperiode willen sommigen op een ander niveau aan de slag o.w.v. verminderde draagkracht/belastbaarheid.
 • Sommigen personen met een psychische kwetsbaarheid hebben niets bijzonders nodig en functioneren op de werkvloer als elke andere medewerker.
 • Elke werkcontext is anders en élke kandidaat kan in jouw organisatie op nog onbekende drempels botsen.

TOOLS