Een objectieve selectietest

Een test focust best op de vaardigheden, kennis en competenties die nodig zijn voor de functie.

Laat de kandidaat taken uitvoeren die bij de functie horen.

Wees op je hoede voor adverse impact. Bevraag testleveranciers en selectiebureaus hoe ze dit tegengaan.

Adverse impact doet zich voor wanneer bepaalde groepen door de aard van een test minder kans hebben om te slagen dan andere.

Geef de kandidaten een score volgens de correctheid van de uit te voeren taak of maak een nieuw scoreformulier met selectiecriteria voor de test.

Evalueer horizontaal, beoordeel alle kandidaten op dezelfde opdracht of hetzelfde selectiecriterium en ga dan naar de volgende opdracht of het volgende criterium. Bepaal als laatste de totaalscore per kandidaat.

Laat meerdere beoordelaars onafhankelijk van elkaar de test beoordelen en ga hierover in gesprek.

Bekijk de score op deze fase onafhankelijk van de score op andere selectiefasen.

Geef de kandidaten die niet verder gaan objectieve feedback o.b.v. de punten of scores op deze en voorgaande selectiefasen.

TOOLS