De vacante functie

Voor je een medewerker gaat werven, moet je beschikken over een functiebeschrijving en functiecriteria.

Functiebeschrijvingen beschrijven de taken en omstandigheden waarin die uitgevoerd worden.

Functiecriteria zijn de vereisten waaraan de functiehouder/kandidaat moet voldoen, zoals de competenties waarover die moet beschikken.

Ga na waar en hoe flexibiliteit mogelijk is in de functie. Denk aan de principes van job crafting en aan je welzijns- en diversiteitsbeleid.

    • Zijn er andere mogelijkheden om dezelfde rol te vervullen?
    • Kan je taken toevoegen, afgeven aan of delen met andere functies?
    • Kan je de relaties en interacties met andere medewerkers en/of externe contacten aanpassen?
    • Kan je werkomstandigheden aanpassen, zoals werklocatie, werktijden e.a.

Beslis welke flexibiliteit je verwerkt in de vacature en welke elementen je later nog kan aanpassen volgens de noden, wensen en mogelijkheden van de kandidaat.

TOOLS