5. De keuze voor een kandidaat

Onbewust laat je je bij de keuze voor een kandidaat leiden door vooroordelen of denkfouten. 

Geef juiste feedback en motiveer je beslissing.

Geef je medewerker een goede start met een goed onthaal. 

Taalondersteuning op de werkvloer kan de anderstalige medewerker helpen bij een vlotte inwerking.

  • Werken met een taalbuddy op de werkvloer
  • Werken met een externe taalcoach –  VDABVIVO.