Een nieuwe medewerker met een psychische kwetsbaarheid

Bekijk of je medewerker in aanmerking komt voor een Premie Individueel Maatwerk.

Redelijke aanpassingen of hulpmiddelen nodig?

    • Voorzie ze zo snel mogelijk en liefst voor de nieuwe collega start.
    • Evalueer de aanpassingen regelmatig en kijk of andere noden opduiken.
    • Licht collega’s in over het nut en de functie van aanpassingen en hulpmiddelen. Respecteer daarbij de privacy van de nieuwe medewerker.
    • Stel je medewerker gerust, zodat die ook later open durft zijn over zijn of haar noden.

Een peter of meter voor een persoon met een beperking kan de impact van de beperkingen op de werkvloer bespreekbaar maken en mee zoeken naar oplossingen.

TOOLS