De ERK-berg

De ERK-berg geeft een duidelijk beeld van hoe een traject Nederlands leren (NT2) verloopt binnen de verschillende scholen. Met

Diversiteitspraktijk

We leven in een superdiverse samenleving. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen en vragen, zoals: Hoe kan je je dienstverlening to

Hoe ga ik bewust om met mijn vooroordelen?

Of je het nu wil of niet, iedereen heeft vooroordelen. Een vooroordeel is een mening over een persoon of een groep, gebaseerd

Telefoneren met een anderstalige

In gesprekken breng je ongeveer de helft van je boodschap over via gebaren, houding, mimiek, oogcontact, dingen die je toont.

Meertaligheid – taalwerving

Individuen worden MEERTALIG genoemd als ze de competentie hebben om meer dan één taal te begrijpen en te produceren (dat k

Nederlands op de werkvloer

Nederlands op de werkvloer   Bron: http://www.klaretaalrendeert.be/files/documenten/word/Folder%20VDAB-NL_op_de_werkvloer

Taalondersteuning

Een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Het helpt bij het vinden van een gepaste job en geeft meer doorgroeimogelijkhe

Taalcoaching

Heb je een anderstalige medewerker aangeworven? Onze taalcoaches zorgen ervoor dat hij voldoende Nederlands kent om zijn job g

Taalniveaus CEFR

Om het taalonderwijs op elkaar af te stemmen, met elkaar te kunnen vergelijken en taalniveaus te kunnen inschatten is het Euro

Checklist Nederlands tijdens selectiegesprek

Schat het niveau Nederlands van de kandidaat in aan de hand van deze richtvragen