Een kandidaat met een psychische kwetsbaarheid screenen

Een psychische kwetsbaarheid blijkt niet altijd uit een cv. Kandidaten zijn enkel verplicht een werkgever te vertellen over hun beperking als die een wezenlijke en bepalende impact heeft op de uitoefening van de job.

Open zijn over een psychische moeilijkheden is niet makkelijk voor een kandidaat. Voor sommigen is het nodig om gepaste ondersteuning te krijgen, anderen houden het voor zich uit angst voor vooroordelen.

  • Spring correct en voorzichtig om met de informatie die een kandidaat je geeft.
  • Respecteer de privacy van een kandidaat.
  • Beoordeel de kandidaat op diens competenties aan de hand van de selectiecriteria, net zoals de andere kandidaten.
  • Maak abstractie van de vraag om redelijke aanpassingen.