Een kandidaat met een psychische kwetsbaarheid kiezen

Een goede beslissing neem je o.b.v. de objectieve match die een kandidaat heeft met de selectiecriteria. Laat je niet (mis)leiden door je buikgevoel of een ‘klik’.

Vraagt een kandidaat aanpassingen evalueer dan op objectieve wijze de redelijkheid.

Is een gezondheidsbeoordeling nodig? Zet het al in de vacature. Een gezondheidsbeoordeling wordt uitgevoerd door een preventieadviseur/arbeidsarts. De werkgever ontvangt enkel de beslissing. De gezondheidsbeoordeling is geen selectiecriterium. De kandidaat wordt aangenomen onder voorbehoud van medische goedkeuring.

Beoordeel de kandidaat uitsluitend op diens competenties, weer vooroordelen en maak abstractie van zijn of haar nood aan aanpassingen.

Heb je een kandidaat gevonden met veel potentieel, maar die nog niet over alle nodige competenties beschikt? Ga na of de kandidaat nog kan groeien en welke ondersteuning  je organisatie daarbij kan krijgen.

TOOLS