Het selectieproces

Om te komen tot een inclusief wervings- en selectieproces vind je hier verschillende tools die handvaten kunnen bieden. Per stap zijn hulpmiddelen of inspiratiebronnen gebundeld.

Geschikte kandidaten vinden is geen sinecure. Een eerste stap is de opmaak van een duidelijke en doordachte vacaturetekst.

Is de jobinhoud correct? Is de vacature eenvoudig en duidelijk geschreven? Vermeld je de taalvereisten voor de kandidaat en zijn ze duidelijk? Passen de taalvereisten bij de functie?

Kortom; stel je vacaturebericht correct en aantrekkelijk op.

Wil je je vacature bekend maken bij een zo breed mogelijk publiek, dan is het wervingskanaal bepalend. Naast de typische vacaturesites, heb je de meer gespecialiseerde websites. Je vindt hier ook enkele originele wervingskanalen terug.

Sta bij het screenen van CV’s en motivatiebrieven ook stil bij je eigen referentiekader en bij de vooroordelen die je onbewust hebt. Misschien zijn er gaten in het CV of ken je de universiteit waar het diploma behaald werd niet, het loont de moeite om te kijken naar de persoon (en het verhaal) achter de CV.

Cultuursensitief aanwerven vraagt om een gepast interview, waarbij rekening gehouden wordt met de achtergrond van de kandidaat en zijn of haar taalniveau. Ook jij als rekruteerder kan inspanningen doen om het selectiegesprek voor de kandidaat aangenaam en correct te laten verlopen.

Laat je niet leiden door onbewuste denkfouten bij de keuze voor een kandidaat.

Geef je medewerker een goede start met een goed onthaal. Taalondersteuning op de werkvloer kan de anderstalige medewerker helpen bij een vlotte inwerking.

Een wervings- en selectieproces maakt idealiter deel uit van een taal- en diversiteitsbeleid. Het loont de moeite om dit te bekijken en op maat van jouw bedrijf of organisatie uit te werken.