Objectief interviewen

Stel de kandidaat op zijn gemak, zonder persoonlijke vragen te stellen:

  • Verwelkom de kandidaat.
  • Leg uit hoe het gesprek zal verlopen.
  • Toelichten waarom je de kandidaat uitgenodigd hebt, kan de kandidaat zelfvertrouwen geven.

Gebruik een gestructureerd interview.

  • Stel functierelevantie vragen. Maak gebruik van de STARR methode.
  • Vraag niet naar privézaken, als ze geen verband houden met de functie.
  • Stel standaard de vraag wat de kandidaat nodig heeft om de job goed te kunnen uitvoeren.

   Geef indien mogelijk feedback of dit haalbaar is binnen de functie en organisatie en stel gerust. Verwijs hier bij naar je beleid rond welzijn en preventie en de mogelijkheid van redelijke aanpassingen.

   Zorg ervoor dat deze informatie je oordeel niet kleurt. Beoordeel de kandidaat slechts op zijn of haar competenties.

Scoor objectief.

  • Laat elk jurylid onafhankelijk van de anderen de kandidaten scoren aan de hand van een nieuw scoreformulier met de selectiecriteria voor deze fase.
  • Rond alle gesprekken af en ga dan pas in gesprek over de scores van de kandidaten.
  • Geef de kandidaten die niet verder gaan objectieve feedback o.b.v. het scoreformulier van deze en voorgaande selectiefasen.

Rond een gesprek steeds op dezelfde wijze af:

 • Vraag of de kandidaat nog iets wil toevoegen of vragen?
 • Leg het vervolg van de procedure uit.
 • Bedank de kandidaat.

TOOLS