Tools

 • Multicultureel talent rekruteren. Hoe begin je eraan?
  Multicultureel talent rekruteren. Hoe begin je eraan? Deze brochure licht de belangrijkste onderzoeksresultaten van Spotting talent toe en geeft tips & tricks voor een inclusief werving- en selectieproces per fase.    
 • Taalprofiel voorbeelden
  Een taalprofiel geeft een overzicht van de talige competenties die iemand nodig heeft om een functie uit te oefenen op vlak van spreken, luisteren, schrijven en lezen. Enkele voorbeelden vind je hier.
 • Taalprofiel
  Taalprofiel Laagtaalvaardige cursisten of leerlingen krijgen op stage of in de vakopleiding vaak te horen dat hun Nederlands nog onvoldoende is. Maar waar zit het probleem? Als vak- of taaldocent weet je niet altijd precies waar het probleem zit en hoe je je cursisten daarin kunt ondersteunen. Een taalprofiel helpt de opleiding om een duidelijk…
 • Taal- en diversiteitsbeleid uitwerken
  We leven in een superdiverse samenleving. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen en vragen. Met deze website wil Atlas, integratie & inburgering Antwerpen informatie en praktische tips geven aan vrijwilligers, professionals en hun organisaties die deze uitdagingen aan willen gaan.
 • 10 managementprincipes voor inclusieve organisaties
  10 managementprincipes voor een inclusievere werkomgeving en meer diversiteit op de werkvloer (onderzoek KdG Hogeschool).
 • Hands-on Inclusion
  Gratis bootcamps om stil te staan bij 3 aspecten van inclusie (strategie, instroom en retentie).
 • Heerlijk helder
  Heerlijk helder communiceren is niet alleen een zaak van communicatiespecialisten en -diensten. Het is iets waar je als medewerker van een organisatie elke dag werk van kunt maken.
 • Diversiteitspraktijk – algemeen
  Soms moet je voor een opleiding meer Nederlands kennen dan voor de job die je er leert. Dat maakt het moeilijk voor wie anderstalig of laagtaalvaardig is.
 • Leesbaarheid bepalen
  Deze tool geeft je een indicatie van het niveau van de technische leesbaarheid van je ingevoerde tekst.
 • Nederlands op de werkvloer
  Heb je een anderstalige medewerker aangeworven? De taalcoaches van VDAB zorgen ervoor dat hij voldoende Nederlands kent om zijn job goed uit te oefenen en vlot te communiceren met zijn collega’s.
 • Een goed vacaturebericht maken
  Een goed vacaturebericht maken Een goed vacaturebericht trekt de aandacht van potentiële kandidaten en vermeldt de nodige gegevens om hen over de streep de trekken om te solliciteren.Een gestructureerde opbouw van je vacature draagt hier toe bij. Hier vind je alvast wat tips met een toelichting!
 • Vacaturesites
  Hier vind je websites waar je je vacature kan bekendmaken.
 • Toolkit – Managen van diversiteit in de organisatie
  Deze toolkit kan je organisatie helpen bij haar ontwikkeling naar een multicultureel personeelsbestand (deel 4).
 • Toolkit – Een diverse organisatie opbouwen
  Deze toolkit kan je organisatie helpen bij haar ontwikkeling naar een multicultureel personeelsbestand (deel 2).
 • Toolkit – Multiculturele diversiteit
  Deze toolkit kan je organisatie helpen bij haar ontwikkeling naar een multicultureel personeelsbestand (deel 1).
 • Taal op het werk
  Zeker op de werkvloer is het belang van een goede taalkennis niet te onderschatten. Als werkgever wil je natuurlijk gewoon de juiste man of vrouw op de juiste plaats. Wel, soms kan die juiste man of vrouw gewoon nog niet genoeg Nederlands. Deze brochure biedt je tips om hem of haar op weg te helpen en leidt je naar de juiste dienstverlening en financieringskanalen.
 • eDiv
  In enkele klikken naar een beter diversiteitsbeleid
 • Verboden vragen
  Tijdens het sollicitatiegesprek wil je zoveel mogelijk te weten komen over de kandidaat die voor je zit. Dit betekent echter niet dat je hem zomaar alles mag vragen. Wat mag en wat niet?
 • Nederlands leren
  Hoe langt duurt het om Nederlands te leren? Dat is voor iedereen anders. Een taal leren is een continu proces waarbij iedereen zijn eigen tempo volgt…
 • Taalniveaus
  Om taalniveaus te kunnen inschatten is het Europees referentiekader voor de talen vastgesteld.
 • Doe de vooroordelentest
  Met deze test kom je te weten wat jouw verborgen voorkeuren zijn. Dit wordt bepaald op basis van jouw reactiesnelheid. De test duurt ongeveer tien minuten. De test laat zien welke woorden je het makkelijkst koppelt aan mensen met een bepaalde huidskleur of afkomst. Het toont dus niet aan of je racistische gedachten hebt of discriminerend gedrag vertoont.
 • Employer branding: jouw aantrekkelijkheid als werkgever
  Jouw aantrekkelijkheid als werkgever wordt in grote mate bepaald door het imago dat je hebt in de buitenwereld. Om een magneet te zijn voor (potentiële) medewerkers, doe je best aan employer branding. Maar wat is dat nu precies?
 • Voorbeeld talig toegankelijke onthaalbrochure
  Huis van het Nederlands van het Agentschap Integratie & Inburgering ‘vertaalde’ een pagina uit een onthaalbrochure in een talig toegankelijke versie. Een inspirerend voorbeeld.
 • Een onthaalbrochure opstellen
  Een onthaalbrochure kan een goede leidraad voor uw onthaalprocedure betekenen. Dit instrument biedt je een helder overzicht van mogelijke thema’s die je in een onthaalbrochure kan opnemen.
 • Hoe onthaal ik een anderstalige medewerker?
  Een doordacht onthaal leidt tot een win-win situatie: de nieuwkomer voelt zich welkom en goed gecommuniceerde informatie zorgt voor een vlotte inwerking.
 • Een taalbeleid op de werkvloer
  Een taalbeleid omvat duidelijke afspraken rond taalgebruik op de werkvloer. Hoe dat moet leer je in deze fiche met concrete tips voor zowel de werkgever, de anderstalige of laagtaalvaardige medewerkers en de Nederlandstalige medewerkers.
 • Tijd voor positieve actie!
  Positieve acties. Misschien heb je er al wel eens van gehoord? Je leest er alles over in deze handige gids speciaal voor werkgevers uit de publieke, private en social profit sector. En bij uitbreiding voor al wie in aanraking komt met recrutering, aanwerving en promotie.
 • Doelgroepenorganisaties
  Ben je op zoek naar kandidaten met een welbepaalde herkomst. Neem een doelgroeporganisatie op in je netwerk. Het kan boeiende kandidaten opleveren
 • Tewerkstellingsinitiatieven en rolmodellenprojecten
  Breid je netwerk uit met deze initiatieven. Het kan boeiende kandidaten opleveren.
 • Tips om discriminatie in een selectieprocedure tegen te gaan
  Heel wat werkgevers zijn er zich van bewust dat (negatieve) discriminatie op de werkvloer niet kan. Ze willen er dan ook extra moeite voor doen om dit te vermijden. Anderzijds moeten we ook opletten dat we niet positief discrimineren. Hier vind je enkele tips.
 • De ERK-berg
  De ERK-berg geeft een duidelijk beeld van hoe een traject Nederlands leren (NT2) verloopt binnen de verschillende scholen. Met behulp van de ERK-berg kan je je eigen taalniveau of dat van je cliënt inschatten: je ziet wat een NT2-cursist kan per niveau. De ene zijde gaat over de mondelinge vaardigheden, de andere over de schriftelijke vaardigheden.
 • Diversiteitspraktijk
  We leven in een superdiverse samenleving. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen en vragen, zoals: Hoe kan je je dienstverlening toegankelijker maken voor iedereen? …
 • Hoe ga ik bewust om met mijn vooroordelen?
  Of je het nu wil of niet, iedereen heeft vooroordelen. Een vooroordeel is een mening over een persoon of een groep, gebaseerd op een clichébeeld…
 • Telefoneren met een anderstalige
  In gesprekken breng je ongeveer de helft van je boodschap over via gebaren, houding, mimiek, oogcontact, dingen die je toont. Aan de telefoon valt die visuele ondersteuning weg. Veel anderstaligen vinden het daarom moeilijk om in het Nederlands te telefoneren. Met deze eenvoudige gesprekstechnieken lukt het beter.
 • Meertaligheid – taalwerving
  Individuen worden MEERTALIG genoemd als ze de competentie hebben om meer dan één taal te begrijpen en te produceren (dat kan op verschillende niveaus, dus niet alle talen hoeven even sterk verworven te zijn), of als zij van meerdere talen regelmatig gebruikmaken (Van den Branden 2010)…
 • Nederlands op de werkvloer
  Nederlands op de werkvloer   Bron: http://www.klaretaalrendeert.be/files/documenten/word/Folder%20VDAB-NL_op_de_werkvloer%20(2).pdf Klare taal, taal, duidelijk, helder, VDAB, coaching,
 • Taalondersteuning
  Een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Het helpt bij het vinden van een gepaste job en geeft meer doorgroeimogelijkheden.
 • Taalcoaching
  Heb je een anderstalige medewerker aangeworven? Onze taalcoaches zorgen ervoor dat hij voldoende Nederlands kent om zijn job goed uit te oefenen en vlot te communiceren met zijn collega’s.
 • Taalniveaus CEFR
  Om het taalonderwijs op elkaar af te stemmen, met elkaar te kunnen vergelijken en taalniveaus te kunnen inschatten is het Europees referentiekader voor de talen vastgesteld. Voor het meten van uw taalniveau maken wij gebruik van dit Europees referentiekader van het CEFR.
 • Checklist Nederlands tijdens selectiegesprek
  Schat het niveau Nederlands van de kandidaat in aan de hand van deze richtvragen
 • NARIC-Vlaanderen
  NARIC-Vlaanderen is verantwoordelijk voor het erkennen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse getuigschriften en diploma’s met een overeenkomstige Vlaamse graad en reikt attesten uit. De brochure licht toe hoe je een attest kunt aanvragen.
 • 6 manieren om origineler en impactvoller te werven
  Steeds vaker zoeken werkgevers naar nieuwe vormen om personeel te werven. Met ‘andere’ campagnes val je immers meer op; bovendien is een slimme campagne vaak direct een manier om voor te sorteren op de gewenste skills van de kandidaat.
 • De 8 beste wervingskanalen bij de zoektocht naar een nieuwe werknemer
  Ben je op zoek naar een nieuwe medewerker voor jouw bedrijf? Dan zijn er enkele stappen die je moet doorlopen voor een goede werving en selectie. Een eerste stap is om een goed functieprofiel samen te stellen en een duidelijke vacature op te maken. Voor de verspreiding van deze vacature is het belangrijk dat je zoveel mogelijk potentiële sollicitanten bereikt. We sommen de 8 belangrijkste wervingskanalen voor je op.
 • Europees Referentiekader Talen (ERK)
  Met het Europees Referentiekader Talen (ERK) kan je taalniveaus met elkaar vergelijken.
 • Snel Nederlands leren? Pol Goossen vertelt
  In deze animatiefilm vertelt acteur Pol Goossen het verhaal van Gloria, Samira en Ludwik. Drie mensen die naar school gaan om Nederlands te leren. “Ik dacht dat Nederlands leren voor iedereen in dezelfde rechte lijn verloopt. Dat je aan het einde van de weg goed Nederlands spreekt.” zegt Pol Goossen in de film. De weg naar ‘goed Nederlands’ is echter lang en vaak een parcours vol hindernissen.
 • Het talent zit in de wachtkamer
  Deze brochure is geschreven voor consulenten van tewerkstellingsdiensten en andere begeleiders die met deze hooggeschoolde vluchtelingen in contact komen. Daarom is ze gestoffeerd met tips en advies om deze groep werkzoekenden op de best mogelijke manier te helpen.
 • Voorbeeldzinnen in klare taal
  Voorbeeldzinnen in klare taal
 • Voorbeeldvacature Klare Taal
  Originele vacature (Klare Taal Rendeert).
 • Schrijven op het juiste leesniveau
  Leesniveau.
 • Taalscan
  Wil je als werkgever taal toegankelijker maken in je bedrijf of organisatie, dan kan je de taalscan gebruiken om het taalgebruik van je werknemers te inventariseren en te analyseren. Deze tool richt zich eveneens op verbeteracties die genomen kunnen worden.
 • Contactpunten agentschap integratie & inburgering
  Consulenten van het Agentschap Integratie en Inburgering kunnen samen met jou nagaan waar er kansen liggen om jouw organisatie of bedrijf inclusiever te maken. Zo bieden zij onder meer ondersteuning bij het schrijven van duidelijke vacatures en teksten.
 • Tips voor klare taal
  Tips om duidelijk en helder te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk (tekst, mail en brief).
 • Checklist duidelijk geschreven taal
  Hoe zorg je ervoor dat laagtaalvaardige werknemers of collega’s jouw schriftelijke informatie en documenten begrijpen? Deze checklist helpt je hierbij.
 • Checklist voor een leesbare vacature
  Maak je vacature helder, duidelijk en leesbaar via deze checklist. Kandidaten weten dan beter wat je verwacht en kunnen zich een beeld vormen van de functie. Om een krachtige vacature op te stellen, kan je een techniek uit de marketing gebruiken: “AIDA”.
 • Toolkit – Recruiting for diversity
  Deze toolkit kan je organisatie helpen bij haar ontwikkeling naar een multicultureel personeelsbestand (deel 3).
 • Hoe een vacature opstellen
  Een goede werving en selectie start bij de opmaak van een doordachte vacature. De inhoud en de opbouw van deze vacature bepaalt hoeveel en welke kandidaten zich aandienen.
 • Wervend werven
  Om kansengroepen aan te trekken is het noodzakelijk de functiebeschrijvingen en vacatureberichten correct en aantrekkelijk op te stellen.
 • We CQ, Spotting talent, Onderzoeksrapport
  We CQ, Spotting talent, Onderzoeksrapport Tussen 2018 en 2022 deed Spotting talent onderzoek naar personen met een andere herkomst in werving- en selectieprocedures.